Tietoa hankkeesta

SusiLIFE välittää tietoa sudesta ja sen käyttäytymisestä, edistää paikallistason vuorovaikutusta ja tuo työkaluja susien aiheuttamien haittojen ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn.

Ihmisen kanssa samoilla alueilla liikkuva susi aiheuttaa huolta, pelkoa ja joskus koira- ja kotieläinvahinkoja. Suteen liittyy vahvoja näkemyksiä ja tunteita, ja erityisesti sosiaalisessa mediassa keskustelut kärjistyvät herkästi.

Susi on määritelty Suomessa uhanalaiseksi, eikä sen kanta ole suotuisalla suojelutasolla. Elinvoimaisen susikannan saavuttaminen on haastavaa, jos kansalaiset eivät koe pärjäävänsä suden kanssa.

SusiLIFE-hankkeen kolme tavoitetta:

  1. Hanke vähentää suden läsnäoloon liittyviä negatiivisia vaikutuksia, kuten pelkoa, huolta ja koira- ja kotieläinvahinkoja.
  2. Hanke lisää suden hyväksyttävyyttä yhteiskunnassa.
  3. Hanke kehittää työkaluja kannanhoitoon, kuten susien laittoman tappamisen ehkäisemiseen.

Mitä ihmisen ja suden rinnakkaiselo tarkoittaa?

SusiLIFE-hanke edistää ihmisen ja suden rinnakkaiseloa. Rinnakkaiselolla tarkoitetaan sujuvaa elämää samalla alueella niin, että siitä koituu mahdollisimman vähän haittaa sekä ihmisille että susille.  Rinnakkaiselo suurpedon kanssa edellyttää, että kansalainen saa sekä tietoa että tukea.

Suden ei kuulu oleilla asutuilla pihoilla. Tarkemmin piha-alueella tarkoitetaan asuin- tai tuotantorakennusten muodostamaa hoidettua aluetta, joka on vakituisessa käytössä. Rinnakkaiselo ei siis tarkoita sitä, että sutta pitäisi sietää omalla pihallaan.

Mitä se rinnakkaiselo sitten tarkoittaa? Esimerkiksi, että kansalainen osaa ottaa yhteyttä oikeaan tahoon, jos omalta pihalta löytyy suden jälkiä ja asia huolettaa. Tai että ihminen osaa tunnistaa ja poistaa omalta pihaltaan ne asiat, jotka saattavat houkutella suden paikalle. Toimiva yhteistyö kansalaisten, suurpetoyhdyshenkilöiden ja riistaviranomaisten välillä takaa, että alueen susia seurataan, pihakäyntejä ennaltaehkäistään aktiivisesti ja toistuviin pihakäynteihin puututaan ennen kuin sudesta aiheutuu vaaraa.

SusiLIFE-hanke on viiden toimijan yhteisponnistus

Luonnonvarakeskus on hankkeen koordinaattori. Luonnonvarakeskuksen tehtävä on huolehtia hankkeen läpiviemisestä, toimenpiteiden seurannasta, raportoinnista, taloushallinnosta ja viestinnästä. Lisäksi hankkeessa Luke kehittää DNA-seurantaa ja kannanhoidon mallinnustyökaluja sekä osallistuu petoyhdyshenkilöverkoston kehittämiseen.

Suomen riistakeskus tekee töitä erityisesti vahinkojen ennaltaehkäisyn ja susialueiden yhteistyön parissa. Suomen riistakeskus esimerkiksi kehittää suurpetoyhdyshenkilöverkostoa ja reviiriyhteistyöryhmiä. Riistakeskuksella työskentelevät SusiLIFE-suunnittelijat tekevät yhteistyötä susialueiden asukkaiden kanssa vahinkojen ehkäisemisessä.

Metsähallitus on vastuussa toimittajille järjestettävistä tapahtumista ja osallistuu sekä viestintätoimiin että susien laittoman tappamisen ennaltaehkäisemiseen. Metsähallituksen erätarkastaja on Itä-Suomessa toimivan eräpartion työparin toinen osapuoli.

Itä-Suomen poliisilaitos on keskeisenä toimijana susien laittoman tappamisen ennaltaehkäisemisessä. Poliisi on Itä-Suomessa toimivan eräpartion työparin toinen osapuoli.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri järjestää vuosina 2022 ja 2023 yleisö- ja mediatilaisuuksia sekä kouluvierailuja Länsi-Uusimaalla.

Toteuttajilla on omat vastuualueensa, mutta jokaisessa teemassa toteuttajat tekevät tiivistä yhteistyötä. SusiLIFE-hankkeessa työskentelee noin 50 henkilöä, joista seitsemän on hankkeessa kokoaikaisesti.

Hankkeen budjetti

SusiLIFE-hanke käynnistyi 1.10.2019 ja päättyy 30.9.2025.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Hanketta rahoittavat lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja toteuttavat organisaatiot. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry rahoittaa kotieläinten suojaamista ja vahinkojen ennaltaehkäisyä koskevia toimenpiteitä.

 

Rahoittaja Summa
Euroopan Unionin LIFE-ohjelma 3.017 milj. €
Maa- ja metsätalousministeriö 720 000 €
Ympäristöministeriö 50 000 €
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 30 000 € *
Toteuttajaorganisaatioiden omarahoitus 1.697 milj. €
Yhteensä 5.513 milj. €

 

* MTK ry rahoittaa kotieläinten suojaamista ja vahinkojen ennaltaehkäisyä koskevia toimenpiteitä.

 

Hankekuvaus suomeksi (pdf)

Hankekuvauksen tiivistelmä suomeksi (pdf)

Hankesuunnitelma englanniksi (pdf)

Lisätietoa LIFE-ohjelmasta ja suurpetojen ja ihmisten rinnakkaiselosta EU:ssa

LIFE-ohjelmalla suojellaan elämää (ec.europa.eu)

EU:n LIFE-ohjelma – rahoitusta ympäristö- ja ilmastohankkeisiin (ym.fi)

LIFE programme (englanniksi, cinea.ec.europa.eu)

 

EU Platform on Coexistence between People and Large Carnivores (englanniksi, ec.europa.eu)

Ongoing LIFE projects with a focus on one or more Large Carnivore species of Europe (englanniksi, ec.europa.eu)

SusiLIFE

SusiLIFE välittää tietoa sudesta ja sen käyttäytymisestä, edistää paikallistason vuorovaikutusta ja tuo työkaluja susien aiheuttamien haittojen ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn.

Toteuttajat ja rahoittajat

SusiLIFE-hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus (koordinaattori), Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Itä-Suomen poliisilaitos ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Hanketta rahoittavat lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja toteuttavat organisaatiot. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry rahoittaa kotieläinten suojaamista ja vahinkojen ennaltaehkäisyä koskevia toimenpiteitä.
Verkkosivuston on tuottanut SusiLIFE-hanke. Hanke on täysin vastuussa tälle verkkosivulle tuottamastaan sisällöstä. Euroopan komissio tai CINEA eivät ole vastuussa aineistosta tai aineiston sisältämien tietojen käytöstä.
EU Life logo