Kohti ihmisen ja suden
rinnakkaiseloa

SusiLIFE välittää tietoa sudesta ja sen käyttäytymisestä, edistää paikallistason vuorovaikutusta ja tuo työkaluja susien aiheuttamien haittojen ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn.

Hanke keskittyy seuraaviin teemoihin:

DNA-näytekeräys laajenee hankkeen aikana kaikille susilaumojen reviireille. DNA-näytteiden avulla kanta-arvio tarkentuu. Näytekeruuseen koulutetaan vapaaehtoisia.
Suurpetoyhdyshenkilöiden verkosto laajenee ja vahvistuu, hankesuunnittelijat neuvovat susialueiden asukkaita ja reviiriyhteistyöryhmien toimintaa kehitetään.
Poliisin ja erätarkastajan yhteispartio ennaltaehkäisee luonnonvararikollisuutta ja susien laitonta tappamista.
Hanke välittää tietoa suden biologiasta ja susivahinkojen ennaltaehkäisystä. Hankkeessa kehitetään käytännön toimia vahinkojen ennaltaehkäisyyn, kuten koiraliivejä suojaamaan metsästyskoiria. Lisäksi hanke tarjoaa apua eläintiloille kotieläinten suojaamiseksi.
Suden kannanhoidossa täytyy ottaa huomioon eri tavoitteita ja tilanteita. Hanke kehittää työkaluja toimenpiteiden suunnitteluun ja vaikutusten ennakoimiseen.
Kansalaiset, media ja eduskunta saavat tutkittua, ajantasaista ja monipuolista tietoa sudesta.

Ajankohtaista

Virstanpylväät

Hanke käynnistyy lokakuussa.

DNA-näytekeräys ja seuranta: Luke suunnittelee näytekeräyksen toteutuksen.

Vuorovaikutus ja yhteistyö susialueilla: Suomen riistakeskuksen suunnittelijat aloittavat työnsä.

Poliisin ja erätarkastajan partio Itä-Suomessa: Eräpartio aloittaa työnsä.

Viestintä: SusiLIFE-tilit julkaistaan sosiaalisessa mediassa.

DNA-näytekeräys ja seuranta: Suden DNA-keräyksestä vaihdetaan hyviä käytäntöjä naapurimaiden ja eurooppalaisten maiden kesken. Laajennettu DNA-näytekeräys alkaa marraskuussa. Näytekeräyksen ohjeita päivitetään. Näytekeräyksen tulospalvelun kehittäminen käynnistyy.

Vuorovaikutus ja yhteistyö susialueilla: Kysely selvittää kansalaisten asenteita susia kohtaan. Suomen riistakeskuksen suunnittelijat tulevat tutuiksi susialueilla tapaamisten ja kohtaamisten kautta. He kouluttavat ja neuvovat asukkaita. Suurpetoyhdyshenkilöiden koulutuksen päivitys käynnistyy.

Poliisin ja erätarkastajan partio Itä-Suomessa: Eräpartio jatkaa työtään.

Vahinkojen ennaltaehkäisy: Laaditaan kirjallisuuskatsaus Euroopan parhaista käytännöistä tulla toimeen suden kanssa. Koiravahinkojen ennaltaehkäisystä järjestetään seminaari.

Mallinnustyökalut suden kannanhoitoon: Mallinnustyökalun kehittäminen alkaa, ja sidosryhmiltä kysytään, millaisiin haasteisiin työkalun pitäisi vastata.

Viestintä: Hanketta esitellään eri medioissa. Tietopaketti sudesta kansanedustajille ja toimittajille valmistuu. Toimittajille järjestetään aamukahvitilaisuus. Ajankohtaisista toimenpiteistä tiedotetaan kansanedustajia. Kouluvierailuille ja kansalaisille laaditaan suurpetoihin ja suteen liittyvää tietomateriaalia.

DNA-näytekeräys ja seuranta: DNA-näytekeräys jatkuu. Edellisen keräysjakson yhteenveto julkaistaan. Näytekeräyksen tulospalvelun kehittäminen jatkuu.

Vuorovaikutus ja yhteistyö susialueilla: Suomen riistakeskuksen suunnittelijat tekevät yhteistyötä susialueiden asukkaiden kanssa. Reviiriyhteistyöryhmissä keskustellaan toimintatavoista. Suurpetoyhdyshenkilöiden koulutusmateriaali siirtyy verkkoon.

Poliisin ja erätarkastajan partio Itä-Suomessa: Eräpartio jatkaa työtään.

Vahinkojen ennaltaehkäisy: Suden karkotuslaitteita testataan kotieläintiloilla. Petoaitoja toimitetaan muutaman päivän toimitusajoilla tarvitseville kotieläintiloille.

Mallinnustyökalut suden kannanhoitoon: Ensimmäisillä hirvitalousalueilla testataan monilajisen kannanhoidon työkaluja. Kannanhoidon mallinnustyökalun ensimmäinen versio valmistuu.

Viestintä: Hanke tiedottaa toimenpiteiden etenemisestä. Toimittajille järjestetään retki maastoon ja aamukahvitilaisuus. Ajankohtaisista toimenpiteistä tiedotetaan kansanedustajia. Kouluvierailuille ja kansalaisille laaditaan suurpetoihin ja suteen liittyvää tietomateriaalia. Ensimmäiset kouluvierailut alkavat.

Hankkeesta laaditaan väliraportti.

DNA-näytekeräys ja seuranta: DNA-näytekeräys jatkuu. Edellisen keräyskauden yhteenveto julkaistaan alkusyksyllä. Näytekeräyksen tulospalvelun kehittäminen jatkuu.

Vuorovaikutus ja yhteistyö susialueilla: Suomen riistakeskuksen suunnittelijat jatkavat työtään susialueiden asukkaiden, kotieläintilallisten ja metsästäjien kanssa. Reviiriyhteistyöryhmät saavat yhteiset toimintaohjeet.

Poliisin ja erätarkastajan partio Itä-Suomessa: Eräpartio jatkaa työtään.

Vahinkojen ennaltaehkäisy: Suden karkotukseen tarkoitettuja laitteita testataan kotieläintiloilla. Petoaitoja toimitetaan muutaman päivän toimitusajoilla tarvitseville kotieläintiloille.

Mallinnustyökalut suden kannanhoitoon: Hirvitalousalueilla testataan monilajisen kannanhoidon työkaluja. Kannanhoidon mallinnustyökalua testataan.

Viestintä: Hanke tiedottaa toimenpiteiden etenemisestä. Ihmisten ja eläinten välisiä konflikteja käsittelevä seminaari järjestetään Helsingissä. Länsi-Uusimaalla järjestetään susiteemainen yleisötilaisuus. Toimittajille järjestetään retki maastoon ja aamukahvitilaisuus. Ajankohtaisista toimenpiteistä tiedotetaan kansanedustajia. Kouluvierailut jatkuvat.

DNA-näytekeräys ja seuranta: DNA-näytekeräys jatkuu. Edellisen keräyskauden yhteenveto julkaistaan alkusyksyllä. DNA-seurannan kehittämisen tuloksista kirjoitetaan tieteellinen julkaisu.

Vuorovaikutus ja yhteistyö susialueilla: Suomen riistakeskuksen suunnittelijat työskentelevät susialueiden asukkaiden, kotieläintilallisten ja metsästäjien kanssa.

Poliisin ja erätarkastajan partio Itä-Suomessa: Eräpartio jatkaa työtään.

Vahinkojen ennaltaehkäisy: Vahinkojen ennaltaehkäisystä julkaistaan kattava opas. Petoaitoja toimitetaan muutaman päivän toimitusajoilla tarvitseville kotieläintiloille.

Mallinnustyökalut suden kannanhoitoon: Hirvitalousalueilla testataan monilajisen kannanhoidon työkaluja. Mallinnustyökalu kannanhoidollisten toimenpiteiden ennakoimiseen otetaan käyttöön.

Viestintä: Hanke tiedottaa toimenpiteiden etenemisestä. Toimittajille järjestetään retki maastoon ja aamukahvitilaisuus. Länsi-Uusimaalla järjestetään susiteemainen yleisötilaisuus. Ajankohtaisista toimenpiteistä tiedotetaan kansanedustajia. Kouluvierailut jatkuvat.

DNA-näytekeräys ja seuranta: DNA-näytekeräys jatkuu. Edellisen keräyskauden yhteenveto julkaistaan.

Vuorovaikutus ja yhteistyö susialueilla: Suomen riistakeskuksen suunnittelijat tekevät yhteistyötä susialueiden asukkaiden kanssa. Kysely selvittää kansalaisten asenteita susia kohtaan.

Poliisin ja erätarkastajan partio Itä-Suomessa: Eräpartio jatkaa työtään.

Vahinkojen ennaltaehkäisy: Suden karkotukseen tarkoitettuja laitteita testataan kotieläintiloilla. Petoaitoja toimitetaan muutaman päivän toimitusajoilla tarvitseville kotieläintiloille.

Mallinnustyökalut suden kannanhoitoon: Hirvitalousalueilla testataan monilajisen kannanhoidon työkaluja. Kannanhoidon mallinnustyökalu on valmis vuoden lopussa. Mallinnustyökaluista kirjoitetaan tieteelliset julkaisut.

Viestintä: Hanke tiedottaa toimenpiteiden etenemisestä. Toimittajille järjestetään retki maastoon ja aamukahvitilaisuus. Ajankohtaisista toimenpiteistä tiedotetaan kansanedustajia. Kouluvierailut jatkuvat.

Hankkeesta tehtyä työtä ja sen tuloksia arvioidaan.

Hankkeen loppuraportti julkaistaan, ja hanke päättyy syyskuussa 2025.

DNA-näytekeräys ja seuranta: Vuosittainen DNA-näytekeräys on laajentunut kaikille susilaumojen ja –parien reviireille. DNA-seuranta tarkentaa suden kanta-arviota.

Vuorovaikutus ja yhteistyö susialueilla: Suomen riistakeskus jatkaa viestintää ja vuorovaikutusta susialueiden asukkaiden kanssa. Suurpetoyhdyshenkilöiden koulutusmateriaali on avoimesti saatavilla verkossa. Reviiriyhteistyöryhmät tukevat alueen asukkaita ja välittävät paikallista tietoa Suomen riistakeskukselle.

Poliisin ja erätarkastajan partio Itä-Suomessa: Poliisin ja Metsähallituksen erätarkastajien yhteistyötä ja tiedonvaihtoa jatketaan. Yhteistyömalli leviää ympäri Suomen.

Vahinkojen ennaltaehkäisy: Tehokkaiksi testattuja suden karkotukseen tarkoitettuja laitteita voi lainata Suomen riistakeskuksen aluetoimistoilta.

Mallinnustyökalut suden kannanhoitoon: Mallinnustyökalut tukevat suden kannanhoitoa niin, että päätöksissä otetaan huomioon esimerkiksi ihmisten asenteet ja sorkkaeläinkannat.

Viestintä: Hankkeen partnerit jatkavat viestintäyhteistyötä. Hankkeessa tuotettu tieto ja viestintämateriaali jää avoimeen jakoon suurpedot.fi- ja riistahavainnot.fi-verkkosivuille.

Toteuttajat ja rahoittajat

SusiLIFE-hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus (koordinaattori), Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Itä-Suomen poliisilaitos ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Hanketta rahoittavat lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja toteuttavat organisaatiot. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry rahoittaa kotieläinten suojaamista ja vahinkojen ennaltaehkäisyä koskevia toimenpiteitä.
Verkkosivuston on tuottanut SusiLIFE-hanke. Hanke on täysin vastuussa tälle verkkosivulle tuottamastaan sisällöstä. Euroopan komissio tai CINEA eivät ole vastuussa aineistosta tai aineiston sisältämien tietojen käytöstä.
EU Life logo