Teemat

DNA-näytekeräys ja seuranta

DNA-näytekeräys laajenee hankkeen aikana kaikille susilaumojen reviireille. DNA-näytteiden avulla kanta-arvio tarkentuu. Näytekeruuseen koulutetaan vapaaehtoisia.
Lue lisää DNA-näytekeräyksestä ja seurannasta.

Vuorovaikutus ja yhteistyö susialueilla

Suurpetoyhdyshenkilöiden verkosto laajenee ja vahvistuu, hankesuunnittelijat neuvovat susialueiden asukkaita ja reviiriyhteistyöryhmien toimintaa kehitetään.
Lue lisää vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä susialueilla.

Poliisin ja erätarkastajan partio Itä-Suomessa

Poliisin ja erätarkastajan yhteispartio ennaltaehkäisee luonnonvararikollisuutta ja susien laitonta tappamista.
Lue lisää eräpartiosta.

Vahinkojen ennaltaehkäisy

Hanke välittää tietoa suden biologiasta ja susivahinkojen ennaltaehkäisystä. Hankkeessa kehitetään käytännön toimia vahinkojen ennaltaehkäisyyn, kuten koiraliivejä suojaamaan metsästyskoiria. Lisäksi hanke tarjoaa apua eläintiloille kotieläinten suojaamiseksi.
Lue lisää vahinkojen ennaltaehkäisystä.

Mallinnustyökalut suden kannanhoitoon

Suden kannanhoidossa täytyy ottaa huomioon eri tavoitteita ja tilanteita. Hanke kehittää työkaluja toimenpiteiden suunnitteluun ja vaikutusten ennakoimiseen.
Lue lisää mallinnustyökaluista.

Viestintä

Kansalaiset, media ja eduskunta saavat tutkittua, ajantasaista ja monipuolista tietoa sudesta.
Lue lisää viestinnästä.

SusiLIFE

SusiLIFE välittää tietoa sudesta ja sen käyttäytymisestä, edistää paikallistason vuorovaikutusta ja tuo työkaluja susien aiheuttamien haittojen ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn.

Toteuttajat ja rahoittajat

SusiLIFE-hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus (koordinaattori), Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Itä-Suomen poliisilaitos ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Hanketta rahoittavat lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja toteuttavat organisaatiot. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry rahoittaa kotieläinten suojaamista ja vahinkojen ennaltaehkäisyä koskevia toimenpiteitä.
Verkkosivuston on tuottanut SusiLIFE-hanke. Hanke on täysin vastuussa tälle verkkosivulle tuottamastaan sisällöstä. Euroopan komissio tai CINEA eivät ole vastuussa aineistosta tai aineiston sisältämien tietojen käytöstä.
EU Life logo