För media

Mediekontakter

Iina Ala-Kurikka, kommunikationssamordnare
iina.ala-kurikka@luke.fi
029 532 2812

Katja Holmala, vetenskaplig ledare för projektet
katja.holmala@luke.fi
029 532 7206

VargLIFE informerar

Tidigare meddelanden om VargLIFE finns i ePressi.

Kommande medieevenemang

VargLIFE ordnar kaffestunder om aktuella teman för journalister och temadagar för vildmarksredaktörer två gånger om året.

Följande evenemang för vildmarksjournalister ordnas som en två dagars fältexkursion under hösten 2020.

SusiLIFE

VargLIFE förmedlar information om vargen och dess beteende, främjar växelverkan på lokal nivå och skapar verktyg för förebyggande av olägenheter och skador orsakade av varg.

Genomförare och finansiärer

VargLIFE-projektet (på finska SusiLIFE) genomförs av Naturresursinstitutet (samordnare), Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Polisinrättningen i Östra Finland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Projektet har fått finansiering från EU-programmet LIFE. Dessutom finansieras projektet av Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet och alla organisationer som genomför projektet. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf finansierar åtgärder för att förebygga skador och skydda tamdjuren.
Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller EASME är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.
EU Life logo