Kontaktuppgifter

Alla frågor gällande projektet kan skickas till susilife@luke.fi.

Madeleine Nyman, projektsamordnare
madeleine.nyman@luke.fi
029 532 2336

Katja Holmala, forskningschef, vetenskaplig ledare för projektet
katja.holmala@luke.fi
029 532 7206

Iina Ala-Kurikka, kommunikationssamordnare
iina.ala-kurikka@luke.fi
029 532 2812

Mari Tikkunen, specialplanerare, Finlands viltcentral
mari.tikkunen@riista.fi
029 431 2239

Jaakko Alalantela, projektplanerare, Finlands viltcentral
Österbottens regionkontor
jaakko.alalantela@riista.fi
029 431 2278

Pekka Uuksulainen, projektplanerare, Finlands viltcentral
Norra Karelens regionkontor
pekka.uuksulainen@riista.fi
029 431 2294

Juha Ahonen, överinspektör, Forststyrelsen
juha.m.ahonen@metsa.fi
040 6464 250

Harri-Pekka Pohjolainen, kriminalöverkommissarie, Polisinrättningen i Östra Finland
harri-pekka.pohjolainen@poliisi.fi
029 545 6567

Tapani Veistola, expert, Finlands naturskyddsförbund, Nylands distrikt
tapani.veistola@sll.fi
040 061 5530

Vildmarkspatrullens tipstelefon
050 534 3174

SusiLIFE

VargLIFE förmedlar information om vargen och dess beteende, främjar växelverkan på lokal nivå och skapar verktyg för förebyggande av olägenheter och skador orsakade av varg.

Genomförare och finansiärer

VargLIFE-projektet (på finska SusiLIFE) genomförs av Naturresursinstitutet (samordnare), Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Polisinrättningen i Östra Finland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Projektet har fått finansiering från EU-programmet LIFE. Dessutom finansieras projektet av Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet och alla organisationer som genomför projektet. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf finansierar åtgärder för att förebygga skador och skydda tamdjuren.
Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller EASME är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.
EU Life logo