Publikationer

Rapporter

Kansalaisten susisuhde (”Attityder gentemot vargar i Finland”, på finska, sammanfattningen på svenska), 12.8.2020

Utvärdering av bästa skadeförebyggande åtgärderna inom varg bevarande, 20.5.2020
(rapport på engelska, sammanfattning på svenska)

Videor

Hur uppskattas vargbeståndet? 10.6.2020, suomeksi / på svenska

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om VargLIFE finns i ePressi.

Aktuellt

Läs om projekt nyheter.

Populära artiklar

SusiLIFE – Yhteistyöllä parempaa rinnakkaiseloa suden kanssa, Riistan vuoksi 28.4.2020, suomeksi

Vi behöver nya innovationer för att hindra vargattacker på hundar, Jägaren 14.4.2020, suomeksi / på svenska

Nytt projekt sätter planeraren på vargspåret, Jägaren 18.3.2020, suomeksi / på svenska

DNA-inventering ger ny information om vargarnas rörelser och vargpopulationen, Luke.fi 30.1.2020, suomeksi / på svenska

Projekt presentation material

VargLIFE broschyr (pdf), suomeksi / på svenska / in english

VargLIFE poster (pdf)

Föredrag

Seminaari metsästyskoirien suojaamisesta (på finska), 29.5.2020

Media kaffe 12.3.2020

Valtakunnalliset Riistapäivät 14.1.2020 (på finska), Madeleine Nyman, Luke

Workshops

Mallinnustyökalun (MSE) kehitystyön käynnistäminen sidosryhmien kanssa (på finska), Samu Mäntyniemis webinar presentation 10.1.2020

SusiLIFE

VargLIFE förmedlar information om vargen och dess beteende, främjar växelverkan på lokal nivå och skapar verktyg för förebyggande av olägenheter och skador orsakade av varg.

Genomförare och finansiärer

VargLIFE-projektet (på finska SusiLIFE) genomförs av Naturresursinstitutet (samordnare), Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Polisinrättningen i Östra Finland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Projektet har fått finansiering från EU-programmet LIFE. Dessutom finansieras projektet av Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet och alla organisationer som genomför projektet. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf finansierar åtgärder för att förebygga skador och skydda tamdjuren.
Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller EASME är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.
EU Life logo