Publikationer

Skolmaterialet

De stora rovdjuren på spåret skolmaterialet för grundskolan (riistahavainnot.luke.fi), August 2021

Rapporter och handböcker

Handbok för rovdjurskontaktpersoner (pdf), 27.4.2021

Suurpetoriski ja vahinkojen ennaltaehkäisy tuotantoeläintiloilla (”Stora rovdjuren, risk för skador och åtgärder för att förhindra skador”, på finska, sammanfattningen på svenska) (jukuri.luke.fi), 27.1.2021

Kansalaisten susisuhde (”Attityder gentemot vargar i Finland”, på finska, sammanfattningen på svenska), 12.8.2020

Utvärdering av bästa skadeförebyggande åtgärderna inom varg bevarande (pdf), 20.5.2020
(rapport på engelska, sammanfattning på svenska)

Videor

”I början var folk bekymrade av varg” – Rovdjurskontaktperson samlar in rovdjursobservationer (riistainfo.fi), 4.12.2020

Vad avslöjar DNA om varg? (youtube.com) 27.10.2020

Hur har sommaren och arbetet med att skydda produktionsdjur förlöpt? VargLIFE-planerarna berättar, 25.9.2020 (videon är på finska men du kan även läsa diskussionen i textform)

Hur uppskattas vargbeståndet? (youtube.com) 10.6.2020

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om VargLIFE finns i ePressi (epressi.com)

Aktuellt

Läs om projekt nyheter.

Populära artiklar

DNA-insamlingen var viltförvaltningens gemensamma satsning (metsastajalehti.fi), 27.4.2021

Rovdjurskontaktpersonerna får nytt utbildningsmaterial (metsastajalehti.fi), 21.1.2021

Vargattacker på hundar (metsastajalehti.fi), 15.1.2021

Information om vargkullar med hjälp av viltkameror (metsastajalehti.fi), 4.12.2020

Utbildningen för rovdjurskontaktpersoner förnyas (riistanvuoksijulkaisu.fi), 4.12.2020

Praktiskt arbete med rovdjursskador (riistanvuoksijulkaisu.fi), 4.12.2020

Vargarna ger fårfarmarna arbete (metsastajalehti.fi), 19.11.2020

Uppföljningen av vargstammen behöver DNA (metsastajalehti.fi), 10.11.2020

Risken för vargangrepp på hundar är nu maximal (metsastajalehti.fi), 13.10.2020

Vi behöver nya innovationer för att hindra vargattacker på hundar (metsastajalehti.fi), 14.4.2020

Nytt projekt sätter planeraren på vargspåret (metsastajalehti.fi), 18.3.2020

DNA-inventering ger ny information om vargarnas rörelser och vargpopulationen (luke.fi) 30.1.2020

Information paket

Ett hurdant djur är den finska vargen? (pdf)

Människan och vargen (pdf)

Forskning producerar mångsidig information om vargen (pdf)

Förvaltning av bestånd av stora rovdjur: äktorer och roller (pdf)

Projekt presentation material

VargLIFE broschyr på svenska (pdf)

Tillgänglig version av VargLIFE broschyren (Word, 24 kt)

VargLIFE poster (pdf)

Föredrag

Seminaari metsästyskoirien suojaamisesta (pdf) (på finska), 29.5.2020

Media kaffe 12.3.2020

Valtakunnalliset Riistapäivät 14.1.2020 (pdf, på finska), Madeleine Nyman, Luke

Workshops

Mallinnustyökalun (MSE) kehitystyön käynnistäminen sidosryhmien kanssa (pdf, på finska), Samu Mäntyniemis webinar presentation 10.1.2020

Modellverktyg

MSE-modelverktygets prototyp på engelska (drive.google.com, zip-fil), uppdaterad 26.8.2021

SusiLIFE

VargLIFE förmedlar information om vargen och dess beteende, främjar växelverkan på lokal nivå och skapar verktyg för förebyggande av olägenheter och skador orsakade av varg.

Genomförare och finansiärer

VargLIFE-projektet (på finska SusiLIFE) genomförs av Naturresursinstitutet (samordnare), Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Polisinrättningen i Östra Finland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Projektet har fått finansiering från EU-programmet LIFE. Dessutom finansieras projektet av Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet och alla organisationer som genomför projektet. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf finansierar åtgärder för att förebygga skador och skydda tamdjuren.
Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller EASME är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.
EU Life logo