Poliisin ja erätarkastajan partio Itä-Suomessa

Teemat

Poliisin ja erätarkastajan yhteispartio ennaltaehkäisee ja valvoo metsästysrikollisuutta. Partio keskittyy erityisesti susien laittoman tappamisen ehkäisyyn.

Susi on tehokas lisääntyjä, mutta silti susikanta kasvaa hitaasti. Hidas kasvu ei selity luonnollisella kuolleisuudella, liikenneonnettomuuksilla, sairauksilla tai poikkeusluvilla. Tutkimuksen mukaan yksi syy susikannan hitaaseen kasvuun on laiton tappaminen, mutta rikoksesta epäillyt jäävät harvoin kiinni.

Yhdeksi syyksi susien laittomaan tappamiseen on tulkittu turhautuminen viranomaisten kykyyn hoitaa susien aiheuttamia konflikteja. Muita laittoman tappamisen motiiveja ovat muun muassa viha, pelko, susien aiheuttama harmi (esimerkiksi koiravahingot) sekä tyytymättömyys susikannan hoitoon.

SusiLIFE-hankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisten luottamusta sekä viranomaistoimintaan että sen kykyyn hoitaa susien aiheuttamia konflikteja. Viranomaiset hoitavat konflikteja yhteistyössä riistahallinnon ja kansalaisten kanssa.

Partio puuttuu erityisesti metsästysrikoksiin

Hankkeen aikana Itä-Suomen poliisilaitoksen ja Metsähallituksen yhteinen partio valvoo erityisesti metsästyslain ja -asetusten noudattamista sekä avustaa tarvittaessa metsästysrikoksiin liittyvää esitutkintaa.

Poliisin ja erätarkastajan yhteispartio keskittyy suden laittoman tappamisen valvontaan, mutta puuttuu kaikkiin rikoksiin, joita työssään kohtaa. Työpari suunnittelee toimenpiteitä tilanteessa, jossa susi aiheuttaa uhkaa ihmisille, koirille tai kotieläimille. Tehtäviin kuuluu valvoa, että susien karkotukset ja poikkeusluvalla tehtävät lopetukset sujuvat tarkoituksenmukaisesti.

Lisäksi partio valvoo harvaanasutuilla alueilla yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kuten esimerkiksi rattijuopumustapauksia. Tarvittaessa partio hoitaa poliisin hälytystehtäviä niin kutsutun lähimmän partion periaatteen mukaisesti.

Poliisilaitoksen ja Metsähallituksen yhteinen partio on ensimmäinen luokkaansa. Metsähallituksessa on vankka kokemus ja verkosto erävalvonnasta. Poliisin valtuuksien avulla partio voi toimia sekä yksityisillä että valtion omistamilla mailla. Hanke tiivistää ja kehittää valvontaviranomaisten, kuten Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja poliisin, yhteistä toimintaa. Näin viranomaisten kyky torjua erityisesti suurpetoihin kohdistuvaa metsästysrikollisuutta paranee. Hankkeen aikana kerätyt hyvät käytännöt ja opit jaetaan vuosittain viranomaisten koulutustilaisuuksissa.

Partion toimintaa johdetaan ja seurataan samoin kuin minkä tahansa poliisin operatiivisen yksikön toimintaa. Toiminnan tuloksia kirjataan päivittäin, ja työstä koostetaan vuosittain julkinen toimintaraportti. Raportista käy ilmi muun muassa valvontatarkastusten määrä, valvonnan yhteydessä esille tulleet rikokset ja rikkomukset sekä koulutukset, tilaisuudet ja tapahtumat, joihin partio on osallistunut. Raportti julkaistaan tammi-helmikuun aikana hankkeen verkkosivuilla. Jos partio kohtaa rikosepäilyjä, kuten suden laittomia tappoja, niistä tiedotetaan esitutkintalain periaatteiden mukaisesti.

Tärkeintä on yhteistyö kansalaisten kanssa

Partio kohtaa paikallisia asukkaita ympäri vuoden ja tekee ruohonjuuritason yhteistyötä. Poliisin ja erätarkastajan voi kohdata pääasiassa Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa, mutta tarvittaessa myös muualla. Partio osallistuu lukuisiin tilaisuuksiin, tapahtumiin ja seminaareihin, näkyy paikallisessa mediassa ja kertoo työstään SusiLIFE-hankkeen sosiaalisen median kanavissa.

Jos susi aiheuttaa huolta, uhkaa tai vaaraa, tilanne vaatii viranomaisilta ohjeita ja neuvoja kansalaisille sekä erilaisia toimenpiteitä ongelmien vähentämiseksi. Kansalaisia kohdatessaan partio jakaa ohjeita ja neuvoja siitä, miten erilaisissa suteen liittyvissä konfliktitilanteissa tulee toimia. Partio tekee monipuolista yhteistyötä myös riistahallinnon ja paikallisten suurpetoyhdyshenkilöiden kanssa valvonnassa ja konfliktien hoitamisessa.

Partio ottaa vastaan vihjeitä

Partiolle on perustettu vihjepuhelin. Poliisin ja erätarkastajan partio tarvitsee työssään tietoa ja apua Itä-Suomen poliisilaitoksen alueen kansalaisilta. Partiolle voi nyt laittaa teksti- ja Whatsapp-viestejä numeroon 050 534 3174. Erityisesti tiedot tai epäilyt susiin kohdistuvista laittomuuksista ovat toivottuja. Vihjeen poliisille voi antaa nimettömänä. Poliisi kuitenkin suosittelee, että vihjeenantaja ilmoittaisi omat yhteystietonsa, jotta poliisi voisi myöhemmin tarkentaa tietoja. Kaikki vihjeet käsitellään luottamuksellisina.

Kun annat rikosvihjeen, muista:

  • kuvaa mahdollisimman tarkkaan, mitä on tapahtunut tai tulee mahdollisesti tapahtumaan
  • kerro tapahtuman aika ja paikka
  • jos tiedät keitä tapahtumassa on mukana, kerro se poliisille
  • automaattivastaajaan on syytä ilmoittaa myös soiton ajankohta.

Kaikki vihjeet otetaan huomioon ja ne tarkistetaan muista lähteistä.

Haluatko perehtyä aiheeseen lisää? Linkkien takaa löytyy aiheesta kiinnostavaa luettavaa:

YLE:n toimittaja lähti partion kanssa maastoon: ”Suomeen on perustettu ensimmäinen susiin erikoistunut poliisipartio – päätehtävänä on vähentää susien laitonta tappamista” (yle.fi)

Tiedote: Poliisin ja erätarkastajan yhteinen partio ehkäisee susien laitonta tappamista Itä-Suomessa (epressi.com)

Metsähallituksen vuosittain julkaisemat valvontaraportit (eraluvat.fi)

Tieteellisiä artikkeleita susikannan kuolleisuudesta ja laittomasta tappamisesta (englanniksi):
Poaching regulates the legally hunted wolf population in Finland (sciencedirect.com)
One way or another: predictors of wolf poaching in a legally harvested wolf population (zslpublications.onlinelibrary.wiley.com)
Poaching-related disappearance rate of wolves in Sweden was positively related to population size and negatively to legal culling (sciencedirect.com)

 

Kansikuva: © SusiLIFE

Ajankohtaista teemasta

Toteuttajat ja rahoittajat

SusiLIFE-hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus (koordinaattori), Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Itä-Suomen poliisilaitos ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Hanketta rahoittavat lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja toteuttavat organisaatiot. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry rahoittaa kotieläinten suojaamista ja vahinkojen ennaltaehkäisyä koskevia toimenpiteitä.
Verkkosivuston on tuottanut SusiLIFE-hanke. Hanke on täysin vastuussa tälle verkkosivulle tuottamastaan sisällöstä. Euroopan komissio tai CINEA eivät ole vastuussa aineistosta tai aineiston sisältämien tietojen käytöstä.
EU Life logo