Viestintä

Teemat

Kansalaiset, media ja eduskunta saavat tutkittua, ajantasaista ja monipuolista tietoa sudesta.

Susi herättää keskustelua, ja kansalaisten tiedonjano aiheesta on kova. Keskustelu on välillä kiivasta, ja monella on siihen sanottavansa. Voi olla vaikeaa hahmottaa, onko esitetty väite faktaa vai fiktiota ja onko tieto ajantasaista. Vaikka suden kannanhoitoon on monia näkökulmia ja mielipiteitä, uskomme, että yhteistyötä ja vuoropuhelua voi kehittää.

Avoin ja säännöllinen viestintä on kaiken A ja O

SusiLIFE-hanke tuo näkyvästi esiin tutkittua tietoa sudesta. Viestimme hankkeen etenemisestä ja tuloksista säännöllisesti verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja perinteisessä mediassa. Kokoamme ja yleistajuistamme tutkittua tietoa sudesta, sen käyttäytymisestä ja biologiasta.

Seuraamme myös susista käytävää keskustelua, ja tutkimme, miten ja kuinka usein susi ja susikannan hoito esiintyvät uutisissa. Rakennamme hankkeen aikana mediamonitorin, eli koneen, joka tunnistaa ja luokittelee susiaiheisia uutisia tekoälyn avulla. Julkaisemme mediamonitorin tuloksia säännöllisesti.

Kysymme näkemyksiä eri sidosryhmiltä, jotka edustavat tuotanto- ja kotieläintilallisia, luontoharrastajia, metsästäjiä ja maanomistajia.

Tietoa välitetään monella eri tavalla

Hankkeen tärkein viestintäkanava on verkkosivu. Lisäksi hankkeesta tiedotetaan Facebook-, Twitter– ja Instagram-kanavilla. Hankkeella on oma Hukkaposti-uutiskirje (luonnonvarakeskus.microsoftcrmportals.com).

Tarjoamme juttuaiheita tai haastatteluja toimittajille. Järjestämme vuosittain susialueilla toimittajille mediakahveja, joissa pureudutaan kunkin alueen ajankohtaiseen teemaan. Lisäksi järjestämme hankkeen toimenpiteisiin liittyviä maastokäyntejä luonto-, erä- ja ympäristöaiheista kiinnostuneille toimittajille.

Järjestämme vuosittain kansanedustajille tilaisuuden, jossa esittelemme tutkimustietoa ja keskustelemme heidän kanssaan ajankohtaisista susiin ja SusiLIFE-hankkeeseen liittyvistä aiheista.

Tuotamme suteen liittyvää koulutus- ja oppimateriaalia lapsille, nuorille ja asiasta kiinnostuneille aikuisille. Hankkeen asiantuntijat tekevät kouluvierailuja, joissa he kertovat suurpedoista ja siitä, miten toimia niitä kohdatessaan.

Vuosina 2021 ja 2022 järjestämme susiaiheisia yleisötilaisuuksia Länsi-Uudellamaalla. Yleisötilaisuudet kuuluvat Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin työpakettiin.

Päivitämme luonnonvaratieto.luke.fi– (aiemmin riistahavainnot.luke.fi) ja suurpedot.fi-verkkosivustoja, jotta ajantasaista tietoa sudesta on saatavilla kuusivuotisen hankkeen jälkeenkin.

Toimenpiteiden aikataulu ja tuotokset

Hanke tiedottaa jatkuvasti etenemisestä ja tuloksista verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Myös toimittajien kanssa tehdään koko hankkeen ajan yhteistyötä.

Vuosittain hanke järjestää tilaisuuksia kansanedustajille ja toimittajille.

Vuonna 2019 hanke käynnistyy ja SusiLIFE-tilit julkaistaan sosiaalisessa mediassa.

Vuonna 2020 valmistuu tietopaketit susista kansanedustajille ja toimittajille sekä koulutus- sekä oppimateriaaleja suurpedoista koululaisille, kansalaisille sekä suurpetoyhdyshenkilöille.

Vuonna 2021 Länsi-Uusimaalla järjestetään susiteemainen yleisötilaisuus. Ensimmäiset kouluvierailut alkavat.

Vuonna 2022 järjestetään ihmisten ja eläinten välisiä konflikteja käsittelevä seminaari Helsingissä. Länsi-Uusimaalla järjestetään toinen susiteemainen yleisötilaisuus. Kouluvierailut jatkuvat.

Vuosina 2023—2024 kouluvierailut ja tilaisuudet medialle ja kansanedustajille jatkuvat kuten aiempinakin vuosina.

Vuonna 2025 hankkeen viestintää ja sen vaikutusta arvioidaan. Loppuraportti julkaistaan.

Hankkeen jälkeen partnerit jatkavat viestintäyhteistyötä. Hankkeessa tuotettu tieto ja viestintämateriaali jää avoimeen jakoon suurpedot.fi- ja luonnonvaratieto.luke.fi-verkkosivuille.

Keksitkö kiinnostavia viestinnän juttuaiheita tai haluatko antaa palautetta?

Otamme ideoita ja palautetta ilolla vastaan! Laita sähköpostia osoitteeseen susilife@luke.fi.

 

Kansikuva: © Vastavalo / Riitta Weijola

Ajankohtaista teemasta

Toteuttajat ja rahoittajat

SusiLIFE-hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus (koordinaattori), Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Itä-Suomen poliisilaitos ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Hanketta rahoittavat lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja toteuttavat organisaatiot. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry rahoittaa kotieläinten suojaamista ja vahinkojen ennaltaehkäisyä koskevia toimenpiteitä.
Verkkosivuston on tuottanut SusiLIFE-hanke. Hanke on täysin vastuussa tälle verkkosivulle tuottamastaan sisällöstä. Euroopan komissio tai CINEA eivät ole vastuussa aineistosta tai aineiston sisältämien tietojen käytöstä.
EU Life logo